Menü

Dicle Life

Geri Dön

Sason'un Eski kalesi Bozukan

18 Mayıs 2021, 00:17

Eski Sason Beyliği ve Sason Bozukan Kalesi

Batman ili Sason ilçesi bağlı Kaleyolu (Bozıkan) köyünün güneyinde yer almaktadır. Kaleyolu köyü, Batman il merkezinin 90km kuzeydoğusunda, Sason ilçe merkezinin 24km kuzeyinde bulunmaktadır. Eski Sason Kalesi olarak da adlandırılan Bozıkan Kalesi, Zavasar Dağının güney kısmında Kapıs ve Kus Nehirlerinin birleştiği bölgede oluşan üçgen alandaki yüksek bir kayalığın tepesinde stratejik önemi olan bir yere konumlanmıştır.

Ana kaya üzerine inşa edilen kale düzenli bir plan özelliği göstermemek ile birlikte inşa edildiği tepenin etrafını saran surlar, kalenin kurulduğu topografyanın sunduğu imkanlar dâhilinde yapılmıştır. Kalenin deniz seviyesinden yüksekliği yaklaşık olarak 1300m, kapladığı yüz ölçümü ise kuzey-güney yönünde 176m, doğu-batı yönünde 134m’dir. İç kale ve iç kaleye iliştirilmiş dış surlardan oluşan kale bulunduğu bölgeye hakim bir savunma mimarisi örneğidir.

İç kale ve dış surları oldukça tahribata uğramış olup günümüzde sadece kalıntıları kalabilmiştir. İç kaleye kuzey yönünden karayolu ulaşmaktadır. Diğer yönlerden sarp bir uçurum ve nehir hattı geçtiği için iç kalenin tahkimat duvarları daha zayıf inşa edilmiştir. Kuzey yönünde tespit ettiğimiz sur duvarı kalınlıkları ve burç kalıntıları karayolu

Yorumlar (0) Yorum Ekle
© 2021 - Dicle Life

Normal Siteye Dön